Sosiale medier

Sosiale medier er et uttrykk som vi kaster mye rundt oss i disse dager, og brukes ofte for å beskrive hva vi legger ut på nettsteder og applikasjoner som Facebook, Twitter, Instagram, snapchat og andre. Men begrepet brukes så vagt at det kan i utgangspunktet brukes til å beskrive nesten hvilken som helst nettside på internett i dag.

Eller kanskje ikke. Noen har et mer begrenset syn på sosiale medier, og setter ofte likhetstegn mellom det og sosiale nettverk (med andre ord Facebook, Twitter, etc.). Andre igjen anser ikke blogger for å falle inn under sosiale medier kategorien.

Så, hva er egentlig sosiale medier?

La oss begynne med å se på hvert ord individuelt:

Den “sosiale” delen: refererer til samspill med andre mennesker ved å dele informasjon med dem og motta informasjon fra dem.

“Media”: refererer til et instrument for kommunikasjon, som internett (mens TV, radio og aviser er eksempler på mer tradisjonelle former for media).

Med grunnlag av disse to separate definisjonene, kan vi lage en felles definisjon: Sosiale medier er “nettbaserte kommunikasjonsverktøy som gjør det mulig for folk å samhandle med hverandre ved å både dele og motta informasjon”.

Det er en bred definisjon, men husk at sosiale medier er et veldig vidt begrep.

Fellestrekk sosiale medier

Hvis du er i tvil om et bestemt nettsted kan bli klassifisert som et sosialt medium eller ikke, se om den innehar minst én av disse funksjonene.

Brukerkontoer: Hvis et nettsted lar besøkende lage sine egne kontoer slik at de kan logge inn, så er det et tydelig tegn på at det kommer til å være en sosial interaksjon. Du kan egentlig ikke dele informasjon eller samhandle med andre på nettet uten å gjøre det gjennom en brukerkonto.

Profilsider: Siden sosiale medier handler om kommunikasjon, er en profilside ofte nødvendig for å representere en person. Den inneholder ofte informasjon om den enkelte bruker, med et profilbilde, bio, nettside, og informasjon om siste innlegg, anbefalinger, nylig aktivitet og mer.

Venner, følgere, grupper, hashtagger og så videre: Medlemmene av en side bruker sine kontoer for å få kontakt med andre brukere. De kan også bruke dem til å abonnere på visse former for informasjon.

Personalisering: Sosiale medier gir som regel brukerne fleksibilitet til å konfigurere sine brukerinnstillinger, tilpasse sine profile, organisere sine venner eller tilhengere, administrere informasjonen i sine nyhetsstrømmer og selv gi tilbakemelding på hva de ønsker å se eller ikke.

Oppdatering, lagring eller posting av informasjon: Hvis et nettsted eller en app lar deg poste det du vil, med eller uten en brukerkonto, så er det sosialt! Det kan være en enkel tekstbasert melding, en bildeopplasting, en YouTube-video, en link til en artikkel eller noe annet.

Hva er forskjellen mellom sosiale medier og sosiale nettverk?

Som nevnt tidligere bruker mange mennesker begrepene sosiale medier og sosiale nettverk om hverandre som om de mener akkurat det samme. Selv om forskjellen er liten, er de ikke det samme. Sosiale nettverk er egentlig en underkategori av sosiale medier.

Den enkleste måten å forstå forskjellen mellom sosiale medier og sosiale nettverk ved å tenke på vilkårene “media” og “nettverk” separat. Media refererer til den informasjonen du faktisk deler, enten det er en link til en artikkel, en video, en animert GIF, et PDF-dokument, en enkel statusoppdatering eller noe annet.

Nettverk på den annen side, har å gjøre med hvem målgruppen er og relasjonene du har med dem. Nettverket kan omfatte personer som venner, slektninger, kolleger, noen fra din fortid, nåværende kunder, mentorer og også totalt fremmede personer.

Begrepene overlapper hverandre, noe som er grunnen til at det blir forvirrende. For eksempel kan du dele media på ditt sosiale nettverk for å motta “likes” og kommentarer – altså en form for sosialt nettverk. Men du kan også like en link på Facebook, som er en sosial medieplattform, for å bidra med ditt syn på saken uten noen intensjon om å bygge relasjoner med andre brukere.

Privacy Policy